Актуално

СММ КОМЕРС СЪС СЕРТИФИКАТ FSSC 22000
14.06.2019
Политика за  безопасност на храните

Ръководството, в лицето на Управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА за БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията. ПОЛИТИКАТА за  БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ НА “СММ КОМЕРС” ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСНИ РАЗФАСОВКИ, ЗАГОТОВКИ, ВАРЕНО- ПУШЕНИ МЕСНИ ПРОДУКТИ, САЛАМИ ВАРЕНО- ПУШЕНИ ТРАЙНИ,  ПРОДУКТИ ОТ РАЗДРОБЕНО И НЕРАЗДРОБЕНО МЕСО - СУРОВО СУШЕНИ. ПРЕОПАКОВАНЕ НА СУБПРОДУКТИ
виж повече

Този сайт използва бисквитки (cookies) и обработва лична информация съобразно ОРЗД (GDPR). Подробна информация можете да откриете в нашата Декларация за поверителност.

Разбрах