СММ КОМЕРС СЪС СЕРТИФИКАТ FSSC 22000

14.06.2019
„СММ Комерс“, като фирма грижеща се за предоставянето на висококачествен продукт, е сертифицирала Системата за безопасност на хранителните си продукти, неразделна част от документацията на всяко едно предприятие в хранителният сектор.

FSSC 22000 е международен стандарт, разработен за сертифициране на Системи за управление безопасността на храните (СУБХ) за производители на хранителни продукти. Стандартът FSSC 22000, разработен и притежание на Фондацията за безопасност на храните, е базиран основно на комбинацията от изискванията на ISO 22000 и PAS 220. FSSC 22000 получава пълно признаване от GSFI, преминавайки успешно през процеса на сравнителен анализ.
Ползите от получаване на сертификат FSSC 22000:
• Удовлетворение на клиентите – чрез доставка на продукти, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите, включващи качество, безопасност и гаранция за произход;
• Намалени оперативни разходи – чрез непрекъснато подобряване на процесите и резултат на оперативната ефективност;
• Оперативната ефективност – чрез интегриране на пре-реквизитни програми, HACCP с мотото PDCA на ISO 9001 с цел повишаване ефективността на Системата за управление безопасността на храните.
• Подобрени взаимоотношения между заинтересованите страни – включително персонал, клиенти и доставчици.
• Спазване на законодателството – чрез разбиране въздействието на  законовите и регулаторни изисквания върху организацията и нейните клиенти, и проверяване на спазването им чрез извършване на вътрешни одити и наблюдения от ръководството.
• Подобрено управление на риска – чрез по-голяма съгласуваност и проследимост на продукта.
• Доказани бизнес препоръки – чрез независима проверка на познатите стандарти.
 
Ако искате да научите още повече https://www.nqa.com/bg-bg

Този сайт използва бисквитки (cookies) и обработва лична информация съобразно ОРЗД (GDPR). Подробна информация можете да откриете в нашата Декларация за поверителност.

Разбрах